Foto van Bert

Bert

Software Architect

Scrum Master

6 jaar

CI

8 jaar

AngularJS

4 jaar

TypeScript

4 jaar

Profiel

Bert is een enthousiast persoon met een open persoonlijkheid die vanuit zijn eigen interesse ook veel met softwareontwikkeling bezig is. Bert kan op technisch- en businessniveau goed meepraten en door zijn abstractievermogen is hij ook als architect prima in zijn rol. Bert is gecertificeerd Scrum Master. Hij is altijd op zoek naar de meest efficiënte en gebruiksvriendelijke manier om applicaties te realiseren. Hij volgt de nieuwste technologische ontwikkelingen dan ook op de voet. Bert functioneert zowel zelfstandig als in teamverband prima.

cv opvragen

Ervaring

november 2015 - Huidig

.NET Team Lead

Accountancy, fulltime


Onderdelen waarvoor Bert verantwoordelijk is bij het bedrijf zijn onder andere het cloud-ready maken van Alure. Dit uit zich onder andere in gestandaardiseerde koppeling met externe partijen. Vanwege de steeds grotere omvang van klantorganisaties en de voorbereiding op een toekomstige migratie naar ‘de cloud’ hebben de werkzaamheden verder performance optimalisatie als speerpunt. Technieken: Agile (Scrum), WinForms, ASP.NET Web API, Unit Testen (Microsoft), TFS, Visual Studio 2015, ReSharper Ultimate, DevExpress, TypeScript, HTML5, SASS, JSON, C#, SQL Server 2014

maart 2015 - oktober 2015

Business Unit Manager

Seven Stars Professional Services, fulltime


Bij Seven Stars is Bert verantwoordelijk voor het operationeel management en de realisatie van een rebranding van Professional Services. Bert geeft leiding aan 6 ontwikkelaars. Voor het uitdragen van het technisch niveau van de organisatie heeft Bert o.a. het open source project AutoMapperTS gerealiseerd, een port van de bekende AutoMapper C# library naar TypeScript / JavaScript. Deze port is te vinden op GitHub (http://b.ldmn.nl/automapper-ts). Over dit onderwerp heeft Bert gesproken op het front-end evenement DUUGfest. Daarnaast heeft Bert gewerkt aan een AngularJS referentiearchitectuur, een HATEOAS implementatie voor ASP.NET Web API en een volledig ingerichte Continuous Integration (CI) omgeving o.b.v. TeamCity en OctopusDeploy. Ook is Bert betrokken bij de realisatie van de Umbraco website voor de nieuwe organisatie.

januari 2013 - april 2015

Projectleider, Scrum Master, Architect

SchoolMaster, fulltime


Bij SchoolMaster geeft Bert als projectleider leiding aan het nieuwbouwtraject van Magister, hét leerlingvolgsysteem voor het Nederlandse Voortgezet Onderwijs (VO). Het nieuwe Magister is platformonafhankelijk: er is gekozen voor een HTML5 webapplicatie, gebouwd als Single Page App met AngularJS en TypeScript. Voor de CSS wordt gebruik gemaakt van een preprocessor: SASS. Vanwege de technische bagage die Bert als senior developer/architect en Scrum Master meeneemt, wordt hij regelmatig geraadpleegd bij architectuurvraagstukken. Daarnaast vervult hij een rol als Scrum Master van een front-end Scrum team. Op regelmatige basis verzorgt Bert (al dan niet informele) cursussen over de gebruikte technieken aan ontwikkelaars. Ook werkt Bert op spannende momenten mee aan de ontwikkeling van de front-end (vooral AngularJS, TypeScript en SASS).

december 2012 - januari 2013

Senior Developer, Business Analist

Rabobank IJsseldelta, fulltime


Voor Rabobank IJsseldelta heeft Bert de basis ontwikkeld voor een crowdfunding webapplicatie, waarop lokale ondernemers met een financiële vraag kunnen pitchen met hun verhaal door middel van een kort filmpje. De webapplicatie is ontwikkeld met behulp van het Umbraco CMS. Voor authenticatie is gebruik gemaakt van een OAuth koppeling met LinkedIn, een platform waarvan door alle ondernemers gebruik wordt gemaakt. De opslag van de filmpjes gebeurt op een privé-kanaal bij Vimeo.

oktober 2007 - november 2012

Senior Developer, Scrum Master

De Friesland Zorgverzekeraar, fulltime


Bert is gestart als Senior Developer en heeft modules geschreven voor diverse websites. Ook heeft Bert meerdere websites ontwikkeld waarbij bij één website het CMS Triodos geïmplementeerd is. Daarnaast heeft Bert een framework ontwikkeld voor beginnende programmeurs. Om de Lion back-end te ontsluiten is naast het framework ook een kleinschalige ‘bus’ ontwikkeld om het geleidelijk uitfaseren van de Lion back-end mogelijk te maken. Deze bus maakt gebruik van WCF voor communicatie met clients en componenten. In de functie van Scrum Master heeft Bert een omgeving ontwikkeld voor relaties van De Friesland Zorgverzekeraar. Gekozen voor ASP.NET MVC als techniek achter de website. Omdat Tridion van zichzelf geen ondersteuning biedt voor ASP.NET MVC, heeft Bert een Tridion MVC integratie ontwikkeld, waardoor Tridion volledig functioneert binnen de MVC omgeving. De omgeving voor collectiviteiten is naast ASP.NET MVC ook gebouwd op basis van Javascript client-side framework ExtJS. Ook heeft Bert een oplossing uitgewerkt in SharePoint 2010 voor het automatisch verwerken van machtigingsaanvragen. Via de bus wordt gecommuniceerd met diverse backend componenten. De nieuwe componenten maken gebruik van SQL Server databases, die vanuit de applicatie worden ontsloten d.m.v. Entity Framework. De vertaling naar domeinobjecten is geregeld met behulp van AutoMapper.

Specialiteiten

6 jaar

Scrum Master

ervaren, 6 jaar8 jaar

CI

zeer ervaren, 8 jaarcontinuous integration

4 jaar

AngularJS

ervaren, 4 jaar4 jaar

TypeScript

ervaren, 4 jaarDTS is een specialist op het gebied van software ontwikkeling en processen daaromheen. Als software development specialist hebben wij ons volledig toegelegd op software ontwikkeling en alle dienstverlening daaromheen. DTS ondersteunt haar klanten met trainingen, detachering, consultancy, maatwerkprojecten en licentieverkoop.

Copyright 2015 - DTS B.V. • E-mail : info@dts.nl • Tel.: +31 (0)522-24 00 82